ghg-reporting.com

енергетика и екология

Закон за управление на отпадъците

В днешния брой 53 на ДВ излезе новият Закон за управление на отпадъците.